Swakshata Abhiyan on Occasion Karma Festival 2010

Sampurn Gharelu Kamgar Sarvekshana & Utthan Samiti celebrate a Karma Festival with Swakshata Abhiyan.

http://www.sgkss.com/