Karma Mahotsav -2015 (Photo Gallery)

Karma Mahotsav -2015

Karma Mahotsav Celebrated by Sampurna Gharelu Kamgar Sarvekshana & Utthan Samiti at 27-09-2015 in Punjabi Bagh, New Delhi.